Nowe karty przebiegu ciąży ! To sukces Polskiej Ginekologii i Położnictwa. 2016-09-06 12:52:24
To wieki sukces Konsultantów Polskich Profesorów Ginekologii i Położnictwa ( zwłaszcza z Wrocławia i Warszawy),że udało się zaakceptować nowe samokopiujące Karty Przebiegu Ciąży.Są czytelnie i zrozumiałe dla pań ciężarnych jak i rodzin. Położnik w trakcie wizyty może więcej informacji i zaleceń przekazać ciężarnej, bo karta ciąży i kartoteka są samokopiujące ( jak druk zwolnienie ZUS ZLA ( a nie L?4? przed 15 lat ).Brak jest tylko jednego podpisu w Ministerstwie.O potrzebie i projekcie nowych kart ciąży informowałem już 7 lat temu. P.S Nowe Karty Przebiegu Ciąży są nowocześniejsze,dokładniejsze,i bardziej praktyczne niż Karty Ciąży o formacie A4 z UK(Wielkiej Brytanii) czy RFN( zeszyt). Bogusław Mróz.
wejdż na stonę www.boguslawmroz.ginweb.pl, www.drmroz.ns48.pl 2016-09-07 17:55:55
na stronie możliwość samodzielnego obliczenia terminu porodu ( Femalelife narzędzia interaktywne) a także obliczenia prawidłowej wagi ciała czyli(BMI).Serdecznie zapraszamy !( wpis nadal aktualny 2012r.)
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dot.diagnostyki USG w połoznictwie. 2016-09-07 16:33:23
Standard USG połozniczego obejmuje: wykonanie trzech badań USG p r z e s i e w o w y c h 1./ 11-14 tydzień ciąży 2./ 20 tydzień ciąży 3./ 30 tydzień ciąży.W wyjątkowych sytuacjach klinicznych zalecane jest wykonanie dodatkowego badania USG przed 10 tyg.ciąży. Optymalny czas badania prenatalnego ( tzw.USG genetycznego)między 11-14 tygodniem ciąży z oceną przezierności karkowej (NT) oraz kości nosowej (NB) i pozostałymi markerami zespołów wad uwarunkowanych genetycznie powinno się odbywać zgodnie wg zasad Fetal Medicine Foundation.Optymalny czas badania prenatalnego 11,0- 13+- 6t.c. CRL 45-84mm.Nieprawidłowe wartości NT sugerują podwyzszone ryzyko wystąpienia: -aberracji chromosomalnych,-zaburzeń hemodynamicznych,-wad serca płodu,- zespołu przetoczenia krwi między płodami.( wpis 2011rok)
Zespół zaburzeń z niedoboru jodu. 2016-09-07 15:00:00
1.U płodu: poronienia, martwe płody.zwiększona śmiertelność okołoporodowa,kretynizm endemiczny. 2.noworodek: wole noworodków,niedoczynność tarczycy noworodków,endemiczne spowolnienie mózgowe,zwiększona wrażliwość na promeniowanie jądrowe. 3.dzieci i młodzież:wole, podkliniczna naczynność lub niedoczynność,upośledzenie funkcji mózgu,opóżnony rozwój fizyczny,zwiększona wrażliwość na promieniowanie jądrowe. 4.dorośli:wole i zwiększona chrobowość tarczycy,niedoczynność tarczycy,upośledzenie funkcji mózgu,spontaniczna nadczynność tarczycy w starości,indukowana jodem nadczynność tarczycy,zwiększona wrażliwość na promieniowanie jądrowe. W Polsce REKOMENDOWNA JEST DZIENNA DODATKOWA DAWKA JODU 100-150ug w czasie ciąży i karmienia.( której w przebiegu ciązy fizjologicznej nie należy przekraczać).(wpis z 2011r.nadal aktualny)
Nowotwory sutka może wywoływać wirus brodawczaka mysiego. 2016-09-07 21:18:34
Od 3-ch lat wiadomo, że najczęstszą przyczyną raka sutka jest wirus brodawczaka mysiego, a choroba w równym stopniu dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dawniej za jedyny czynnik uważano geny BRCA1 i BRCA2 dziedziczone po dziadkach i pradziadkach. Znaczenie wcześniejszego urazu gruczołu sutkowego jest bardzo duże, jak potwierdziły liczne doniesienia naukowe wskazujące na proces angiogenezy.(2013rok wpis nadal aktualny)
Liczenie ruchów płodu po 35 tyg.ciąży to bardzo dobra ocena dobrostanu płodu. 2016-09-08 21:16:36
DFMR to licznie ruchów płodu w łonie matki.Są różne sposoby liczenia ruchów płodu w jamie macicy.Zdrowy płód jest płodem aktywnym.Aby być przekonanym,że dziecko czuje się dobrze,przyszła mama powinna codziennie kontrolować ruchy płodu.Pierwsze ruchy płodu odcuwalne sa przez pierwiastki pod koniec 20 tygodnia ciąży , wieloródki pod koniec 18 tygodnia ciąży.Bardzo dobrą i spawdzoną metoda liczenia ruchów płodu (DFMR) jest licznie 3 krotnie przez 1 godzinę w ciągu doby.Spadek DFMR o 50% przez dwa kolejne dni świadczy o pogorszeniu dobrostanu płodu w łonie matki i wymaga natchmiastowej interwencji doświadczonego położnika.Liczenie ruchów płodu znajduje również zastosowanie w ocenie dobrostanu płodu w zapisie KTG i ocenie komputerowej w tzw.systemie MONACO. (wpis 2011rok nadal aktualny)
Badanie poziomu HbA1C lepsze niz test obciążenia z 50g glukozy 2016-09-10 18:12:16
System polega na obowiązkowym raportowaniu do Departamentu Zdrowia i Higieny USA wyników poziomu HbA1C(tzw.hemoglobiny glikozydowej) pacjentów uczestniczących w programie.Celem stworzenia rejestru jest poprawa skuteczności profilaktyki i leczenia cukrzycy o dużym ryzyku powikłań makro i mikronaczyniowych -donosi Redakcja Lancetu.Skuteczność podobnych rejestrów i ich wpływ na intensyfikację leczenia oceniono w Szwecji i USA bardzo p o z y t y w n i e . Oznaczenie HbA1C jest badaniem również mającym znakomite zastosowanie w monitorowaniu glikemii ciężarnych bez konieczności "picia glukozy" w trakcie testów obciążenia glukozą (po 50g lub 75g). Aktualnie poddawanie pacjentek obciążeniem 50g glukozy nie jest w pełni zasadne ,albowiem jest kwestionowana jego wartość diagnostyczna,także przez autorytety ginekologii i położnictwa polskiego i światowego.Oznaczenie HbA1C jest również tańsze niż testy z 50g i 75g glukozy.Badanie HbA1C nie zabiera tyle czasu co test obciążenia glukozą(tj. średnio 2 godz.),a jest także mniej stresogenne dla ciążarnych.Można również oznaczyć HBA2C płodowe z krwi żylnej ciężarnych .HBA 1c powinno wykonać 2-krotnie w trakcie ciąży. NFZ nie pokrywa kosztów badania HbA1c, bowiem jest ono tańsze niż krzywe cukrowe. ( 2011rok)