Nowe karty przebiegu ciąży ! To sukces Polskiej Ginekologii i Położnictwa. 2016-09-06 12:52:24
To wieki sukces Konsultantów Polskich Profesorów Ginekologii i Położnictwa ( zwłaszcza z Wrocławia i Warszawy),że udało się zaakceptować nowe samokopiujące Karty Przebiegu Ciąży.Są czytelnie i zrozumiałe dla pań ciężarnych jak i rodzin. Położnik w trakcie wizyty może więcej informacji i zaleceń przekazać ciężarnej, bo karta ciąży i kartoteka są samokopiujące ( jak druk zwolnienie ZUS ZLA ( a nie L?4? przed 15 lat ).Brak jest tylko jednego podpisu w Ministerstwie.O potrzebie i projekcie nowych kart ciąży informowałem już 7 lat temu. P.S Nowe Karty Przebiegu Ciąży są nowocześniejsze,dokładniejsze,i bardziej praktyczne niż Karty Ciąży o formacie A4 z UK(Wielkiej Brytanii) czy RFN( zeszyt). Bogusław Mróz.
wejdż na stonę www.boguslawmroz.ginweb.pl, www.drmroz.ns48.pl 2016-09-07 17:55:55
na stronie możliwość samodzielnego obliczenia terminu porodu ( Femalelife narzędzia interaktywne) a także obliczenia prawidłowej wagi ciała czyli(BMI).Serdecznie zapraszamy !( wpis nadal aktualny 2012r.)
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dot.diagnostyki USG w połoznictwie. 2016-09-07 16:33:23
Standard USG połozniczego obejmuje: wykonanie trzech badań USG p r z e s i e w o w y c h 1./ 11-14 tydzień ciąży 2./ 20 tydzień ciąży 3./ 30 tydzień ciąży.W wyjątkowych sytuacjach klinicznych zalecane jest wykonanie dodatkowego badania USG przed 10 tyg.ciąży. Optymalny czas badania prenatalnego ( tzw.USG genetycznego)między 11-14 tygodniem ciąży z oceną przezierności karkowej (NT) oraz kości nosowej (NB) i pozostałymi markerami zespołów wad uwarunkowanych genetycznie powinno się odbywać zgodnie wg zasad Fetal Medicine Foundation.Optymalny czas badania prenatalnego 11,0- 13+- 6t.c. CRL 45-84mm.Nieprawidłowe wartości NT sugerują podwyzszone ryzyko wystąpienia: -aberracji chromosomalnych,-zaburzeń hemodynamicznych,-wad serca płodu,- zespołu przetoczenia krwi między płodami.( wpis 2011rok)
Nowotwory sutka może wywoływać wirus brodawczaka mysiego. 2016-09-07 21:18:34
Od 3-ch lat wiadomo, że najczęstszą przyczyną raka sutka jest wirus brodawczaka mysiego, a choroba w równym stopniu dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dawniej za jedyny czynnik uważano geny BRCA1 i BRCA2 dziedziczone po dziadkach i pradziadkach. Znaczenie wcześniejszego urazu gruczołu sutkowego jest bardzo duże, jak potwierdziły liczne doniesienia naukowe wskazujące na proces angiogenezy.(2013rok wpis nadal aktualny)
Badanie poziomu HbA1C lepsze niz test obciążenia z 50g glukozy 2016-09-10 18:12:16
System polega na obowiązkowym raportowaniu do Departamentu Zdrowia i Higieny USA wyników poziomu HbA1C(tzw.hemoglobiny glikozydowej) pacjentów uczestniczących w programie.Celem stworzenia rejestru jest poprawa skuteczności profilaktyki i leczenia cukrzycy o dużym ryzyku powikłań makro i mikronaczyniowych -donosi Redakcja Lancetu.Skuteczność podobnych rejestrów i ich wpływ na intensyfikację leczenia oceniono w Szwecji i USA bardzo p o z y t y w n i e . Oznaczenie HbA1C jest badaniem również mającym znakomite zastosowanie w monitorowaniu glikemii ciężarnych bez konieczności "picia glukozy" w trakcie testów obciążenia glukozą (po 50g lub 75g). Aktualnie poddawanie pacjentek obciążeniem 50g glukozy nie jest w pełni zasadne ,albowiem jest kwestionowana jego wartość diagnostyczna,także przez autorytety ginekologii i położnictwa polskiego i światowego.Oznaczenie HbA1C jest również tańsze niż testy z 50g i 75g glukozy.Badanie HbA1C nie zabiera tyle czasu co test obciążenia glukozą(tj. średnio 2 godz.),a jest także mniej stresogenne dla ciążarnych.Można również oznaczyć HBA2C płodowe z krwi żylnej ciężarnych .HBA 1c powinno wykonać 2-krotnie w trakcie ciąży. NFZ nie pokrywa kosztów badania HbA1c, bowiem jest ono tańsze niż krzywe cukrowe. ( 2011rok)
Zespół zaburzeń z niedoboru jodu. 2018-09-07 15:00:00
1.U płodu: poronienia, martwe płody.zwiększona śmiertelność okołoporodowa,kretynizm endemiczny. 2.noworodek: wole noworodków,niedoczynność tarczycy noworodków,endemiczne spowolnienie mózgowe,zwiększona wrażliwość na promeniowanie jądrowe. 3.dzieci i młodzież:wole, podkliniczna naczynność lub niedoczynność,upośledzenie funkcji mózgu,opóżnony rozwój fizyczny,zwiększona wrażliwość na promieniowanie jądrowe. 4.dorośli:wole i zwiększona chrobowość tarczycy,niedoczynność tarczycy,upośledzenie funkcji mózgu,spontaniczna nadczynność tarczycy w starości,indukowana jodem nadczynność tarczycy,zwiększona wrażliwość na promieniowanie jądrowe. W Polsce REKOMENDOWNA JEST DZIENNA DODATKOWA DAWKA JODU 100-150ug w czasie ciąży i karmienia.( której w przebiegu ciązy fizjologicznej nie należy przekraczać).(wpis z 2011r.nadal aktualny)
Liczenie ruchów płodu po 35 tyg.ciąży to bardzo dobra ocena dobrostanu płodu. 2019-02-08 21:16:36
DFMR to licznie ruchów płodu w łonie matki.Są różne sposoby liczenia ruchów płodu w jamie macicy.Zdrowy płód jest płodem aktywnym.Aby być przekonanym,że dziecko czuje się dobrze,przyszła mama powinna codziennie kontrolować ruchy płodu.Pierwsze ruchy płodu odcuwalne sa przez pierwiastki pod koniec 20 tygodnia ciąży , wieloródki pod koniec 18 tygodnia ciąży.Bardzo dobrą i spawdzoną metoda liczenia ruchów płodu (DFMR) jest licznie 3 krotnie przez 1 godzinę w ciągu doby.Spadek DFMR o 50% przez dwa kolejne dni świadczy o pogorszeniu dobrostanu płodu w łonie matki i wymaga natchmiastowej interwencji doświadczonego położnika.Liczenie ruchów płodu znajduje również zastosowanie w ocenie dobrostanu płodu w zapisie KTG i ocenie komputerowej w tzw.systemie MONACO. (wpis 2011rok nadal aktualny)
Renesans Metforminy. 2019-04-04 22:29:52
Metformina jest polecana w wielu chorobach.Od 3-ch lat badania fakt ten zdecydowanie potwierdzają.